پیگیری شکایات

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

آمار بازدید
2 افراد آنلاين
26 بازديدهاي امروز
574 اين هفته
787 اين ماه

خلاصه عملكرد شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه3 (استان كهگيلويه و بويراحمد) در سال 92(شش ماهه اول)

                   

جمعيت كل استان فارس براساس اعلام مركزآماردراول سال92 (شش ماهه اول)

جمعيت شهري                                                                            

346626

روستايي     -         عشاير                                                                

312003

عشاير                                                                                  

0

جمع كل:                                                                             

658629

وضعيت خريدگندم در سال 92 (شش ماهه اول)

خريددرسال 90 بمقدار                                                  

20088

كل مبلغ پرداختي ازطريق سامانه جام بانك ملت                  

165637355948

 

تعدادسيلووانبارهاي مكانيزه وروباز                           

1

ظرفيت ذخيره سازي سيلوها و انبارهاي مكانيزه     

27500

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي روباز                   

0

كارخانجات آرد سازي

تعداد                                                                            

3

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي مسقف                       

0

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي روباز                 

20000

سيلوهاي بخش خصوصي

تعداد

 

تعدادواحدمعرفي شده به بانك جهت اخذوام                 

 

تعدادواحدمعرفي شده به صندوقهاي طرح زودبازده جهت اخذتسهيلات

 

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي استاندارد

 

ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي روباز

 

موجودي گندم

موجودي گندم تاتاريخ ارسال گزارش                                                       

11043

تعدادواحدهاي نانوايي

تعداد واحدهاي نانوایی                                     

676

تعدادمجوزهاي صادره دردست احداث                

0

سرانه مصرف آرد

كل سرانه مصرف آرددرهشت ماهه سالجاري                        

 

شهري                                                                                   

8

روستايي                                                                                                

8

عشايري (1/1كيلوگرم صرفه جويي بعلت اختلاف آماري)                          

 

 

تعدادواحدهاي بازسازي شده                                                                     

 

كل اعتبارجذب شدهازطريق سيستم بانكي                 

 

 

تعدادكارگران آموزش ديده                                                  

 

تهيه وتوزيع روپوش تبليغاتي به طوررايگان  جهت پرسنل نانواييها   

 

تهيه كيسه مخصوص باتبليغ دانستنيهاي نگهداري نان                          

 

پلاكاردتبليغاتي                                                                                             

 

راه اندازی دوره پودمانی کاردانی نان با همکاری مجتمع آموزشی بعثت   

 

بازرسي واحدهاي نانوايي

طبقه بندي آنهابراساس فاكتورهاي كيفيت نان ،بهداشت فردي ومحيط وتخلفات به سه طبقه خوب،متوسط وضعيف واعلام نرخ شناوربراساس طبقه بندي فوق الذكر

برگزاري دوره آموزشي پخت باهمكاري فني حرفه اي استان    1 دوره

برگزاري دوره آموزشي عمل آوري خميرجهت كارشناسان بهداشت ومتصديان

تكثيرجزوه هاي آموزشي درسطح وسيع

توزيع كالاهاي اساسي

دفترچه مدارس                                                                            

0

حبوبات                                                                                                    

92

برنج کالابرگی و غيركالابرگي

658

قند و شكر کالابرگی و غيركالابرگي

8901

حبوبات کالابرگی و غيركالابرگي   

 

 

 
 

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
آب و هوا
اوقات شرعی